تحلیل و بررسی مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده(مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

تحلیل و بررسی مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده(مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی )

تحلیل و بررسی مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان دولت ، دانش آموزان اول و دوم ابتدایی ) دارای 125صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 125
حجم 257 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


 بخش اول :
 گفتار    
 مقدمه   
 بیان مسئله     
 اهمیت و ضرورت تحقیق     
 هدف ها ی پژوهش   
 سوالات پژوهش    
 پیشینه تحقیق    
 جامعه مورد بررسی    
 روش تحقیق   
 کلید واژگان 

بخش دوم :
 فرهنگ     
 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی     
 خصوصیات فرهنگ     
  فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد   
  فرهنگ پدیده ای فراگیر است    
  فرهنگ امری مشترک است    
    فرهنگ یاد گرفتنی است    
   فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی    
   سطح های فرهنگ    
   طبقه بندی فرهنگها     
  ابداع فرهنگ پذیری    
  فرهنگ پذیری    
  نوسازی مفهوم فرهنگ     
 عناصرمهم در فرهنگ پذیری     
 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری     
 انواع فرهنگ پذیری     
 انواع فرهنگ  پذیری از منظری دیگر     
 آژانس های فرهنگ پذیری     
 ماهیت رسانه     
 رسانه و فرهنگ پذیری   
 کارکردهای رسانه ها   
 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی    
 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه     
 تلویزیون   
 ویژگی های تلویزیون  
 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی     
 تلویزیون از دید نظریه پردازان  
 قدرت تلویزیون  
 کارکردهای مثبت تلویزیون     
 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان  
 کارکردهای منفی تلویزیون    
 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی   
 کودک کیست    
 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی  
 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون    
 ارتباط کودک و تلویزیون     
 کودکان قربانیان تلویزیون     
 چهارچوب نظری    
 نظریه فرهنگ و شخصیت     
نظریه کنش متقابل نمادین  
 نظریه کارکردگرایی     

بخش سوم : 
 مقدمه     
 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان    
 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان     
 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان    
 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه  
 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان  
 سوالات پرسیده شده از والدین    
 مصاحبه با والدین     
 مصاحبه با مربیان   
نتیجه گیری    
فهرست منابع 

قسمتی از متن :


چکیده : 
  رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می¬کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می¬شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و  عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است  و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود  تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می¬کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه،  بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود… 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود