تحلیل و بررسی اسطوره در اشعار فروع و شاملو

تحلیل و بررسی اسطوره در اشعار فروع و شاملو

تحلیل و بررسی اسطوره در اشعار فروع و شاملو دارای 493صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 493
حجم 244 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول   
کلیات طرح 
بیان مسأله :   
 هدفهای تحقیق :
 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن  
  سوالات و  فرضیه های تحقیق   
– سوالات تحقیق  
– فرضیه های تحقیق:   
روش تحقیق  
۱-۶ پیشینه ی تحقیق  
فصل دوم  
مطالعات نظری  
مقدمه :   
پانوشت های مقدمه:  
اسطوره چیست؟   
اسطوره و تاریخ:   
اسطوره و قصه:
 اسطوره و دین:   
 اسطوره و هنر  
 اسطوره و موسیقی:   
اسطوره و هنرهای دیداری   
 اسطوره و ادبیات  
 اسطوره از دیدگاههای گوناگون  
 اسطوره از دیدگاه زبانشناسی  
 اسطوره از دیدگاه ساختارگرایی   
 اسطوره از دیدگاه پدیدار شناختی   
اسطوره از دیدگاه روانشناختی (روانکاوی)   
اسطوره از دیدگاه فلسفی  
 زمان و مکان در اسطوره  
نگرشی بر ساختار و کارکردهای اسطوره   
اسطوره‌ سازی و اسطوره‌شکنی (اسطوره‌زدایی)   
پانوشت‌های فصل دوم:  
فصل سوم  
محورهای کاربردی اسطوره 
مباحث زیبایی‌شناسی:  
 تعریف زیبایی شناسی  
زیبایی‌شناسی از دیدگاههای گوناگون:   
 زیبایی شناسی کلاسیک و نوین:   
 محورهای کاربردهای اسطوره   
 آنیمیسم(Animism):   
۱) تعریف آنیمیسم :   
۲)تفاوت «آنیمیسم» با «شخصیت‌بخشی»:  
۳) کارکرد آنیمیسم در شعر احمد شاملو   
تلمیح  
تلمیحات اسطوره‌ای در شعر شاملو و فروغ فرخزاد  
کـهـن الـگــو :   
 کارکرد آنیمیسم در حوزة زیبایی‌شناسی:  
پانوشت‌های فصل سوم:   
فصل چهارم   
اسطوره زدایی و  اسطوره آفرینی در شعر شاملو و فروغ   
اسطوره‌زدایی و اسطوره آفرینی در شعر احمد شاملو: 
 اسطوره‌زدایی و اسطوره آفرینی در شعر فروغ فرخزاد:   
پانوشت‌های فصل چهارم:   
فصل پنجم   
نتیجه گیری   
مقایسه و تطبیق محورهای کاربردی اسطوره در شعر احمد شاملو و فروغ فرخزاد:  
پانوشت‌های فصل پنجم:   
منابع و مآخذ  
مقالات  
منابع و مآخذ

قسمتی از متن :


 بیان مسأله :
خواننده در برخورد با اسطوره در صدد تعبیر آن بر خواهد آمد.زیرا اسطوره به عنوان یکی از ابزارهای زیبایی آفرین در شعر معاصر کم و بیش مورد توجه همه قشرهای جامعه (از افراد عامه تا شاعران) قرار گرفته قابل تامل و بررسی می باشد.
معنای اسطوره در وهله نخست سخن باطل یا قصه و افسانه را به ذهن متبادر می کند و شاید عامه مردم از اسطوره به این معنای آن اکتفا کنند اما به دلیل اینکه اسطوره امروزه مورد توجه بسیاری از شاعران و نویسندگان بوده است می توان به این نکته پی برد که معنای اسطوره در آن حد باقی نمانده است بلکه راه پیشرفت خود را پیمود و امروزه نه تنها به معنی افسانه و قصه مورد توجه قرار نگرفته که به عنوان یکی از ابزارهای زیبایی آفرینی در شعر از آن یاد می شود.
در این جا سعی شد تا این تفاوت بین آراء قدیم و جدید و تاثیر آراء جدید در اشعار شاملو و فروغ (که به صورت تطبیقی صورت گرفته) مورد بررسی واقع شود.

هدفهای تحقیق :
هریک از انسانها ، در مسیر زندگی خود چه آگاه و چه ناآگاه در زبان گفتار با نوشتار از اساطیر استفاده می کنند و همه غم درک معانی پنهان هرچیز را به دل دارند و سعی در جستجوی معنای آن می باشند.جامعه نیز بدون اسطوره به جامعه ای فقیر مایه تبدیل می شود.بنابراین با ادارک و شناخت اسطوره در دنیای جدیدی به روی همگان گشوده خواهد شد.از طرفی آثار جدید هنری و ادبی و کاربرد اسطوره در آنها بخصوص اساطیر مدرن که روز به روز بیشتر می شوند نشان دهنده ی قوه خیال آدمی و توجه انسان به گذشته است و بدون شناخت و آگاهی از اساطیر بخصوص اساطیر سایر ملل، درک ها از آثارهنری ناقص خواهد بود…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود