تحلیل و بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

تحلیل و بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

تحلیل و بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش دارای 147 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 147
حجم 166 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه 
بیان مساله 
اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش 
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش 
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه پژوهش
الف)تاریخچه نظریه های یادگیری 
جایگاه هوشیاری در مکاتب روانشناسی
آغاز نظریه های شناختی یادگیری 
نظریه های رشد شناختی
نظریه خبرپردازی یادگیری 
الگوهای شناختی 
تاریخچه پژوهش های فراشناختی 
ب)مرور مبانی نظری 
حافظه کوتاه مدت 
تقطیع 
حافظه دراز مدت 
تداخل 
مدل پردازش اطلاعات در یادگیری 
فرایندهای کنترل کننده در پردازش اطلاعات و استفاده موثراز آن در آموزش 
الف)فرایندهای کنترل کننده در ثبت حس (اولین مخزن)
ب)فرایندهای کنترل کننده در حافظه کوتاه مدت و دراز مدت 
اقسام حافظه دراز مدت 
حافظه رویدادی 
حافظه معنائی 
حافظه روندی(روشی)
شناخت چیست؟ 
فرایندهای شناختی حافظه 
شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات
ب) فراشناخت چیست؟ 
عناصر تشکیل دهنده فرا شناخت
طبقات دانش فراشناخت 
الف) اطلاعات فرد از نظام شناختی خود 
ب) اطلاع فرد از تکلیف 
ج) اطلاع فرد از راهبردها 
فرا شناخت در برابر فرا حافظه 
فرا شناخت در دانش آموزان 
رشد فراشناخت 
کمک به فراشناخت دانش آموزان 
اهمیت فراشناخت در آموزش 
کاربرداصول روانشناسی شناختی درتدریس
تشریح راهبردهای یادگیری 
راهبردهای شناختی در برابر راهبردهای فراشناختی 
تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن 
۱ ) راهبرد تکرار یا مرور ذهنی 
الف)راهبرد تکرار ویژه موضوع های ساده و پایه 
ب) راهبرد تکرار ویژه موضوع های پیچیده و معنی دار 
۲) راهبرد بسط و گسترش معنائی 
الف)راهبرد بسط ویژه تکالیف ساده و پایه 
ب)راهبرد بسط ویژه تکالیف پیچیده 
۳) راهبردهای سازماندهی 
الف)راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف ساده و پایه
ب) راهبردهای سازماندهی ویژه تکالیف پیچیده 
تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن 
دانش و کنترل خودو خود تنظیمی 
دانش و کنترل فرایند 
کنترل اجرائی رفتار 
ارزشیابی 
نظم دهی 
فراشناخت و فرایادگیری 
چگونگی تسهیل یادگیری
یک یادگیرنده کارامد چیست؟
اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن
۱)پیشینه پژوهش در خارج
نمونه پژوهشهای مربوط به تدوین مطالعه پیش بین در این رابطه
نمونه تحقیقات تجربی و شبه تجربی آموزش راهبردها 
پژوهشها در مناطق مختلف جهان
۲-پیشینه پژوهش در ایران 
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه (روش تحقیق) 
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
شیوه اجرای آزمون راهبردهای یادگیری 
روش نمره گذاری 
اعتبار و روایی تست 
روش جمع آوری اطلاعات 
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 
بخش اول:توصیف اطلاعات 
بخش دوم:تحلیل یافته ها 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و بررسی نتایج 
محدودیتهای پژوهش 
پیشنهاد های پژوهش 
منابع فارسی 
منابع انگلیسی 
چکیده انگلیسی
منابع

قسمتی از متن :


چکیده :
بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان .
روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره : نمونه گیری تصادفی ساده که از بین دانش آموزان تیز هوش دخترانه پایه اول ۲ کلاس گزینش شد که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس گروه کنترل محسوب گردیدهمچنین ابزار اندازه گیری مورد استفاده آزمون راهبردهای یادگیری و آزمونهای رسمی نیمسال اول و نیمسال دوم.بوده است.
روش پژوهش به صورت آزمایشی انجام گرفته است و در اینجا طرح پژوهش به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد.
نتیجه کلی فرضیه اول بدین صورت می باشد که آموزش راهبردهای یادگیری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می شود و مورد تایید نیز قرار گرفت و فرضیه های ۲ و ۳و ۴و ۵ مبنی بر :
وجود رابطه بین راهبرد مرور ذهنی بر پیشرفت تحصیلی ، وجود رابطه بین راهبرد بسط ذهنی بر پیشرفت تحصیلی ، وجود رابطه سازمان دهی بر پیشرفت تحصیلی و وجود رابطه بین راهبرد نظارت بر درک بر پیشرفت تحصیلی نیز مورد تایید قرارگرفتند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود