تحلیل و بررسی مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی حرکتی

تحلیل و بررسی مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی حرکتی

تحلیل و بررسی مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان هوشی و مادران کودکان معلول جسمی حرکتی دارای 118صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 118
حجم 93 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول – کلیات تحقیق 
مقدمه   
 بیان مسئله    
 اهداف و ضرورت پژوهش   
سوالات پژوهش  
فرضیه های پژوهش   
 متغیرهای پژوهش    
متغیرهای مستقل    
متغیرهای وابسته  
تعاریف مفهومی    
تعاریف عملیاتی    
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق 
دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار     
تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب  
 اختلالات اضطرابی 
اضطراب تعمیم یافته 
وسواس فکری – عملی  
ویژگی های اختلالات وسواس   
علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)  
 دیدگاه زیست شناختی   
دیدگاه روان پویایی  
 دیدگاه رفتار گرایی    
دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی    
 دیدگاه اجتماعی 
تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی 
 درمان اختلالات اضطرابی    
دیدگاه زیست شناختی   
 دیدگاه تحلیل روانی   
دیدگاه یادگیری  
 دیدگاه شناختی    
 وسواس – اجباری    
ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی    
 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی    
 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD    
 نظریه های رفتاری و شناختی   
 درمان روانکاوی  
درمان رفتاری هیجانی خردمندانه   
درمان شناختی    
درمان بیولوژیکی  
 ویژگی های بالینی OCD     
 تشخیص اختراقی OCC     
 فوبی (ترس مرضی)  
 فوبی های خاص   
 نظریه ها و درمان فوبی خاص   
 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل     
 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط    
 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن    
 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل   
خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی    
دلایل آغاز بیماری    
 سابقه ی مشکل و شیوع آن    
 سیر بیماری  

فصل سوم – روش تحقیق 
جامعه آماری   
نمونه و روش نمونه گیری   
روش اجرا     
ابزار اندازه گیری    
نمونه گیری آزمون     
اعتبار آزمون     
پایانی آزمون   
روش جمع آوری اطلاعات    
روش آماری    
فصل چهارم 
مقدمه     
مقایسه میاگین ها    
آزمون فرضیه     
فصل پنجم 
نتیجه گیری   
محدویت ها و پیشنهادات 
پیوست    

قسمتی از متن :


چکیده پژوهش :
سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟
اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . 
بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد . 
فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود