تحلیل و بررسی زندگی واحوال رابعه عدویه (بانوی عارف در قرن دوم هجری)

تحلیل و بررسی زندگی واحوال رابعه عدویه (بانوی عارف در قرن دوم هجری)

تحلیل و بررسی زندگی واحوال رابعه عدویه (بانویی عارف در قرن دوم هجری) دارای
222صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 222
حجم 265 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


چکیده
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
کلیات طرح
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
سؤال مورد تحقیق
زمینه تحقیق
تعریف واژگان
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
پیشینة تحقیق
روش کار
فصل دوم
عرفان و تصوف
تصوف و منشأ آن
رابطه تصوف و اسلام
سیر تصوف در قرون و ادوار
تصوف عاشقانه و تصوف زاهدانه
تصوف و زنان صوفی
فصل سوم
رابعه عدویه
نام و کنیه
اوان زندگی رابعه
اوضاع سیاسی عصر رابعه
بصره در عهد رابعه
ورود رابعه به طریقت الهی
عبادات رابعه عدویه
فصل چهارم
مقامات عارفان
مقام اول: توبه
مقام ورع
مقام زهد
مقام فقر
مقام صبر
مقام توکل
مقام رضا
فصل پنجم
اندیشه های عرفانی رابعه عدویه
محبت الهی
رابعه و مقام محبت
وحدت وجود
ابن عربی
ابن عربی و وحدت وجود
رابعه عدویه و وحدت وجود
حج از دیدگاه عرفا
حج از دیدگاه رابعه
فصل ششم
حالات رابعه
رابعه وخوف الهی
رابعه و ذکرالهی
رابعه و حال مشاهده
فصل هفتم
ازدواج از دیدگاه رابعه
فصل هشتم
رابعه های تاریخ
۸-۱ رابعه شامیّه
رابعه بنت کعب
رابعه دختر شیخ ابوبکر بخاری
فصل نهم
معاشران رابعه
مردان صوفی
حسن بصری
مالک دینار
سفیان ثوری
ابراهیم ادهم
شقیق بلخی
ریاح عمرو قیسی
زنان صوفی
مریم بصری
عفیره عابده
معاذه عدویه
حیونه
عبده بنت ابی شوال
فصل دهم
کرامات و خرق عادات
کرامات اولیا
کرامات رابعه
فصل یازدهم
فضایل رابعه عدویه
خردمندی رابعه
اشعار رابعه
مناجات رابعه
حکایت و سخنان رابعه
فصل دوازدهم
در گذشت رابعه عدویه
مرگ از دیدگاه عرفا
رحلت رابعه
تاریخ درگذشت رابعه
آرامگاه رابعه
خواب دیدن عرفا
فصل سیزدهم
رابعه د ر شعر پارسی
رابعه در اشعار فرید الدین عطار
رابعه در شعر خاقانی
رابعه در سخن مولانا
فصل چهاردهم
نتیجه گیری
فهرست مآخذ و منابع
فرهنگ ها و لغت نامه ها
فهرست منابع

قسمتی از متن :


چکیده
موضوع عرفان و تصوف،یکی از مهمترین مباحث بشری در طی قرون به شمار می رود.ودر تمامی ادیان نیز بدان توجه شده است.زنان عارف همپای مردان نقش بسزایی در پیشبرد نهضت تصوف و عرفان اسلامی داشته اند.
این پایان نامه ابتدا به بحث عرفان و تصوف و رابطۀ آن با اسلام میپردازد.سپس زندگی یکی از زنان عارف بصره،به نام«رابعه عدویّه»(متوفی 185یا135ه.ق)را مورد بررسی قرار می دهد.که با عبادات خویش و ورود به طریقت الهی به مقامات عارفان دست یافت. گویند،او اولین کسی است که معنی و مفهوم حقیقی «حبّ الهی»را در تصوف اسلامی وارد کرده است.«حج»در دیدگاه وی فقط به قصد دیدار روی دوست انجام می شود.او «حال مشاهده» را درک کرده است واز جمله زنانی است که تجرّد را بر تأهل برگزید تا با آزادی و استقلال خویش در طریق تصوف به بالاترین درجات نائل شود.وی با صوفیان نامدار همعصر خویش چون:معاذةعدویه،حسن بصری،سفیان ثوری و…معاشرت داشت. رابعه را صاحب کراماتی دانسته اندکه برخی در تذکرةالاولیا عطار آمده است. او زنی فاضل و خردمند بود،اشعار استواری به وی نسبت می دهند.مناجات وسخنان حکمت آمیز وی در کتب عرفانی نقل شده است.در برخی اشعار پارسی نیز از وی سخن رفته است.
هدف این پایان نامه،تبیین افکار و ابعاد شخصیّتی«رابعه عدویّه»عارفۀ نامدار قرن دوم هجری می باشد که در طریق سیر و سلوک حق، معادن وجود خویش را کشف نموده و با نیروی عشق و ایمان وبا سلاح معرفت،به سیمرغ حقیقت دست یافته است…

ABDTRACT


Gnosticismand sufismhave beenconsideredas the most important human literature for centuries and have also been focussed in other regions. The gnostic women, together with the gnostic men piayed important roles in promoting the movement of Islamic gnosticismand sufism since the fist years of migration.

At first , the thesis is aimed to discuss gnosticism and sufism and their relation to Islam .

Then, the life of a gnostic woman from Basra ,Rabia Al-Adawiyya ( deceased in 180-185 hejra) will be studied.She reached to the postions of gnosticism through her prayer and entering in to the divine doctorine . She is the first person who put the correct meaning of “divine love” in to the Islamic sufism. She considers “Haj”, only for taking a pilogrimage of God.She has percieved the”mode of perceplation” who is invelved in a group of women prefevved singleness to matrimony in order to reach the highest positions in sufisthrough her freedom and independence . Rabia was socializingwith many prominent sufists of her time , including : Moazeh Adawiyya , Hasan Basrah , Sofyan Soory ,….

Rabia has beenbelived to possess miracles , some of witch mentianed in Tazkerat Al-oliya . she was of woman with thinking and greatness,some credible poems have been mentioned in gnostic books. Some persian poems tell about her.The aimof this thesis is to explicate the thoughts and prsonality dimensions of”Rabia Adawyya”, the great known female gnostic of the second century of Hejri,who explored her own mines of existence through coexisting and gained the Seemorgh of truth using the power of love and faith and also with the weapon of knowledge.

As we know little about her developments and biography ,existing people with the some name and less numbers of sources make it difficult to research.

How ever, it has been tried to introduce this vighteous woman through our academic capabi lities. The research has been carried out through using library sources and note taking on gnostic texts.I studied her ideas , biography and also her prominent moments life in various books to collect the perdent collection.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود