تحلیل و بررسی مقایسه سلامت روان کارمندان زن و مرد در ایران خودرو

تحلیل و بررسی مقایسه سلامت روان کارمندان زن و مرد در ایران خودرو

تحلیل و بررسی مقایسه سلامت روان کارمندان زن و مرد در ایران خودرو دارای 62صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 6080 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده 

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

 بیان مسئله 

اهمیت و ضرورت تحقیق   

سوال پژوهش 

فرضیه فرعی پژوهش

 فصل دوم 

ادبیات و پیشینه تحقیق

تاریخچه سلامت روان

تاریخچه سلامت روانی در ایران

فرق بین سلامت روان بهداشت روانی

مکتب روان کاوی

نظریات موجود درباره سلامت روان

قلمرو موضوع و زمینه های سلامت روان

اصول سلامت روانی در محیط کار

نشانه های سلامت روانی

اهداف سلامت روانی در محیط کار

علایم مشکلات روانی در محیط کار

فصل سوم

 روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری 

ابزار اندازهگیری

روش اجرا

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

فرضیه شمارها

فصل پنجم

بحث و نتیجهگیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

قسمتی از متن :


چکیده 
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان کارمند ایران خودرو میپردازد در این پژوهش از نمونه 80 نفری از زن و مرد کارمند ایران خودرو انتخاب شده است و برای سنجش سلامت روان کارمندان از پرسشنامه GHQ-28 استفاده شده دادههای استخراج شده در این پژوهش از روش آمار استنباطی بررسی گردید و از طریق آزمون مان ویتنی یو محاسبه گردید.
نتایج این آزمون حاصل از آن است که بین سلامت روان زنان و مردان کارمند شرکت ایران خودرو تفاوت معنادار وجود دارد.
همچنین میتوان گفت که در هر یک از خرده آزمونها نتایج به صورت زیر است که بین علایم جسمانی در زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود دارد. و در علایم اضطرابی در زنان و مردان تفاوت معنادار مشاهده نمیشود همچنین در علایم کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی هم دربین زنان و مردان تفاوت معنادار وجود ندارد.
لذا میتوان نتیجه گرفت که سلامت روانی زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض خطر است و درکل میتوان اظهار داشت که نتایج بدست آمده از این پژوهش و پژوهشهای قبلی احتمال قابلیت تعمیم این نتایج به جامعه بزرگتر زیاد است و احتمالاً میتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار بگیرد…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود