تحلیل و بررسی مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

تحلیل و بررسی مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

تحلیل و بررسی مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی دارای 181صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 181
حجم 223 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول 
کلیات 
بیان مسئله  
اهداف پژوهش   
ضرورت پژوهش
 چارچوب نظری  
پرسشهای تحقیق
 فرضیه های تحقیق  
روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها   
محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق)
 جامعه ی پژوهش
تعریف اصطلاحات  
محدودیت های پژوهش
فصل دوم  
مطالعات نظری   
 تعریف نخبه سیاسی  
 نخبگان و نظام های سیاسی   
تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا  
حکومت بهترین ها  
  موسکا و نظام نمایندگی  
 نظریه پاره تو درباره گروه نخبه   
تعریف جامعه شناسی سیاسی   
 پاره تو و گروه نخبه  
 گردش ادواری نخبگان  
 نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت  
 نظریه های طبقات اجتماعی   
  مارکس
 منهایم 
  شلر   
 شمولر  
 پاره تو 
  وبر  
  شومپیتر  
  هالبواکس   
 گورویچ  
معرفت جامعه شناسانه طبقات اجتماعی  
 نقش منزلت و پایگاه اجتماعی در کسب قدرت سیاسی 
 گونه های متفاوت نخبگان
مروری بر پیشینۀ تحقیق 
فصل سوم  
روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)  
مقدمه 
مجلس ملی و قوانین انتخاباتی
سه عصر متمایز در حیات قانونگذاری مملکت 
 عصر مقدماتی مشروطیت 
عصر پهلوی
 عصر قبل از اصلاحات ارضی  
 تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان دوره مقدماتی مشروطیت  
تکرار دوره های نمایندگی   
 عصر پهلوی  
دوره ششم قانونگذاری  
مجلس هفتم   
مجلس هشتم  
مجلس نهم  
دوره دهم   
مجلس یازدهم  
مجلس دوازدهم   
تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان عصر پهلوی  
 عصر قبل از اصلاحات ارضی 
مجلس چهاردهم  
مجلس پانزدهم   
مجلس شانزدهم   
مجلس هفدهم   
مجلس هجدهم   
مجلس نوزدهم   
مجلس بیستم   
فصل پنجم  
بررسی و تحلیل پیشینۀ نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره مجلس شورای ملی   
 مقدمه 
بخش اول   
مجلس شورای اسلامی  
شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی 
نشریات داخلی مجلس 
 قلمرو فعالیت نمایندگان
 مسکن و حقوق نمایندگان
مجلس اول 
بخش دوم   
مجلس شورای ملی   
فصل ششم  
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات   
 بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات  
منابع و ماخذ

قسمتی از متن :


چکیده
یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و  رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .
حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .
بررسی مورد نظر انتخابات قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای ملی دوره های ۱۴ تا ۲۰ و مجلس شورای اسلامی دوره های ۱ تا ۷ را مورد توجه و عنایت قرار داده و در مقاطع مختلف با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
بررسیها نشان می دهد که جامعه ایران در قبل از انقلاب با جمعیتی در نهایت ۳۴ میلیون و بعد از انقلاب اسلامی تقریباً با دو برابر جمعیت مذکور مورد توجه بوده ، و همچنین نمایندگان مجلس از نظر تعداد نیز بعد از انقلاب افزایش یافته است ولی هرگز این افزای نمایندگان متناسب با افزایش کل جمعیت ایران نیست . و در این مورد دولت جمهوری اسلامی باید اقدام بهینه را انجام دهد.
جامعه ایران در قبل از انقلاب ادعای روشنفکری داشت و بعد از انقلاب این ویژگی و خصوصیت شکل تئوریک به خود گرفت و با توجه به نظام سیاسی این دو دوره قبل از انقلاب طرح هر آرمان و تئوری مشکل ساز بود . تنها آرمان شخص پادشاه محمد رضا پهلوی جانشین آرمان ملت شده بود ولی بعد از انقلاب تئوری ناشی از مذهب جانشین آن شد و در همین قوه مقننه بارها دیده شده است که نمایندگان مجلس در مقاطع حساس سیاستهای داخلی و خارجی بیداری های لازم را نشان داده اند و به اثبات رسانده اند که دارای قوۀ قانونگزاری مستقل هستیم و استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران و بعد از انقلاب واقعاً حقیقی است و ما می توانیم ادعای نظامی داشته باشیم که برخاسته از رأی مردم و ملت است و این بر همۀ دنیا ثابت شده است . نمایندگان مجلس قبل از انقلاب و مجلس شواری ملی متأسفانه از آبشخورهای فکری ناسالمی برخوردار بودند و سردر آخور استعمارگران شرق و غرب و سری نیز در دربار داشتند اما پس از انقلاب اسلامی ایران نمایندگان به استقلال و بلوغ فکری و سیاسی رسیده همان طور که تمام ارکان نظام شامل این ویژگی گردیده است و همیشه فریادهای عدالتخواهی و حق طلبی از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسیده است …


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود