تحلیل و بررسی مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

تحلیل و بررسی مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

تحلیل و بررسی مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی دارای 162صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 162
حجم 427 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده
مقدمه‌
فصل‌ اول‌: کلیات‌
 بیان مسئله‌ ‌
 اهمیت تحقیق 
سؤال پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌
توجه متمرکز برخود ، خودگردانی  و افسردگی
تحریف های  شناختی
نظریه درماندگی آموخته شده
نظریه ناامیدی  افسردگی
توجه متمرکز برخود ، خودگردانی  و افسردگی
نظریه خویشتن داری 
افسردگی و تقویت مثبت 
افسردگی و رفتار بین فردی
مقابله یا رویارویی چیست؟
پیشرفت تحقیقات 
تغییر تعاریف مقابله 
تئوری مقابله لازاروس
تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی 
برآورد درصد شیوع 
علل معلولیت بینایی
سایر اختلال های چشم 
رشد شناختی نابینایان
جهت یابی و تحرک نابینایان
آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی
سازگاری اجتماعی نابینایان
رشد کلامی کودکان نابینا
برخورد والدین و اعضای خانواده و فرد نابینا
حضور کودک نابینا در خانواده
تحقیقات انجام شده در ایران 
فصل‌ سوم‌: روش پژوهش
نمونه پژوهش 
روش نمونه گیری 
ابزار اندازه گیری پژوهش 
روایی و اعتبار آزمون 
روش اجرا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل‌ چهارم‌:
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌
نتیجه‌گیری‌
محدودیت های پژوهش 
پیشنهادات‌ 
منابع
پیوست
پرسشنامه افسردگی بک

قسمتی از متن :


چکیده تحقیق
چکیده

موضوع این پژوهش بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی دانشآموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1385 – 1384 است .
در این تحقیق، محقق به منظور رسیدن به هدف شناخت و درک هرچه بیشتر تفاوتها در میان مادران دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و مادران دانش-آموزان عادی مورد بررسی قرار داده که هر دو گروه شامل 30 نفر آزمودنی بوده است .( به عبارت دیگر 30 نفر از مادران دانشآموزان دارای نارسایی بینایی و 30 نفر از مادران دانشآموزان عادی بوده است) .
در این پژوهش با توجه به متغییر مستقل و وابسته آن که به ترتیب، جنسیت و میزان افسردگی بوده است از روش پژوهشی پس رویدادی استفاده شده است.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک است .
برای تجزیه و تحلیل داده ها چون هدف پژوهشگر مقایسه میانگین های دو گروه مستقل است از آزمون t استفاده شده است .
و پس از به کارگیری از آزمون t یافته های نتایج نشان داد که :
بین افسردگی مادران دانشآموزان عادی و دانشآموزان مبتلا به نارسایی بینایی تفاوت معنی داری وجود دارد…

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود