تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است دارای 220صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 220
حجم 214 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


« مقدمات و کلیات »   
« تاریخچه مطالعاتی »   
« بیان مساله »   
« چار چوب نظری »  
« نظریه هربرت بلومر »  
« پرسشهای پژوهش »   
« اهداف مطالعاتی »   
« حدود مطالعاتی »   
« اهمیت مطالعاتی » 
« تعریف مفاهیم و اصطلاحات »  
« جامعه شناسی »   
« جامعه شناسی دین »  
« روش شناسی »   
« ایستایی شناسی اجتماعی »   
« جامعه شناسی ادبیات »  
« پویایی شناسی » 
« تغییر و تحول اجتماعی »  
« کارگزاران تغییر » 
« جهان اعیان » 
« کنش پیوسته »   
« نظام روانشناختی یا از خود رهایی »   
« نظام کنشی »  
« واکنش گردگشتی »  
« واکنش پیوسته »  
« انسان سالم و انسان نا سالم »   
مفهوم « Me »  
مفهوم
مفهوم خود یا « self  »   
« جامعه نمادی و نا نمادی »   
فصل دوم   
« مـرور متــون مطــالعاتی » 
« مرور متون مطالعاتی »  
چند مورد از ویژگی های جلال آل احمد عبارتند از
فصل سوم  
« روش تحقیق »  
« مدخل »  
« رسش تحقیق » 
طرح تحقیق :   
فن تحقیق :  
طرح تحلیلی :   
طرح اجرایی :  
فصل چهارم  
« گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات »
« گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات »   
« شرایط عینی و ذهنی »  
« جستارهای بنیادی جامعه شناسی »   
الف- دیدگاه هستی شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی:   
 دیدگاه ساختی و کارکرد گرایی( امیل دورکیم ، تالکوت پارسنز )   
دیدگاه تضادگرائی(کارل مارکس )  
دیدگاه تفهمی ( ماکس وبر)  
هستی شناسی در دیدگاه کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر)
دین و امور خدایی در آثار جلال آل احمد   
انسان در اندیشۀ آل احمد   
اجزاء و مفاهیم اصلی معرفت شناسی و روش شناسی  
ب- دیدگاه روش شناسی و معرفت شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر) 
دیدگاه ساختی و کارکردگرایی (امیل دورکیم، تالکوت پارسنز)  
نظریه جامعه شناختی شناخت از نظر دورکیم شامل سه قضیه است:  
دیدگاه تفهمی (ماکس وبر)   
دیدگاه متقابل گرایی نمادی ( هربرت بلومر)   
روش شناسی و معرفت شناسی از دیدگاه جلال آل احمد   
اجزاء مفاهیم اصلی (( ایستایی شناسی اجتماعی ))  
 دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی ( دورکیم ، پارسنز )  
دیدگاه تضاد  گرائی ( کارل مارکس )  
دیدگاه تفهمی ( وبر )   
در تشابه این سه دیدگاه می توان گفت که 
 کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر )   
ایستائی شناسی در اندیشه جلال آل احمد  
جامعه شناسی سیاسی 
جامعه شناسی اقتصادی   
جامعه شناسی روستایی 
اجزاء و مفاهیم اصلی « پویایی شناسی اجتماعی »   
د – دیدگاه پویایی شناسی اجتماعی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر)  
دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی (دورکیم، پارسنز) 
دیدگاه تضادگرائی (کارل مارکس)   
دیدگاه تفهمی (ماکس وبر)  
کنش متقابل گرائی نمادی (هربرت بلومر)  
شرایط تغییر از نظر جلال آل احمد   ۱
مراحل تغییر از نظر جلال آل احمد  
کارگزاران تغییر در اندیشه جلال آل احمد   
اما جلال آل احمد چه گروه هایی را عامل تغییر معرفی می کند ؟ 
تحلیل تکنیکی و تئوریکی  
فصل پنجم  
« استنتاج و توصیه ها »   
« نتایج تحقیق»  
انسان در افکار آل احمد 
پیشنهادات
ضمائم  
زندگینامه –  سالشمار زندگی –  فهرست کتب با سال انتشار کتابنامه       «  فارسی- لاتین »  
زندگینامه جلال آل احمد  
سالشمار جلال آل احمد  
آثار جلال آل احمد  

قسمتی از متن :


« مقدمات و کلیات »
این تحقیق در نظر دارد در فضای اندیشه و آثار یکی از مطرح ترین   و با نفوذترین   روشنفکران دوره اخیر حیات اجتماعی ایران جلال آل احمد کنکاش کرده و مقولات جامعه شناختی موجود در آثارش را شناخته و مدون سازد .
بیان واقعیتها از طرق تحلیل محتوای آثار نویسندگان علیرغم منزلت و پایگاه والای اجتماعی آنها بسیار مهم و در خور اعتنای جدی است ، در این راستا نقد و بررسی آراء اجتماعی آل احمد که در یکی از برهه های تاریخ معاصر ایران از ارج و اهمیتی برخوردار بوده از این مقوله مستثنی نیست .
با اینکه آل احمد را روشنفکر و از آگاهان اجتماعی   درجه اول فرض کرده اند ، این تحقیق بر آن است تا پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است ؟
« تاریخچه مطالعاتی »
در ارتباط با مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته ، حداقل تحت عنوان مورد نظر تحقیق ، مطالعه ای صورت نگرفته است و بیشتر مطالعات را در این راستا مطالعات ادبی تشکیل می دهد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود