تحلیل و بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

تحلیل و بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

تحلیل و بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه دارای 377صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 377
حجم 1302 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
فصل دوم 
یافته های تحقیق 
مقدمه
 نانو چی فناوری نانو چیست
تاریخچه فناوری نانو در جهان
 کاربردهای نانوتکنولو‍ژی
تولید مواد و محصولات صنعتی
هوا و فضا
امنیت ملی
دوام پذیری منابع: کشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست 
کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت الکترونیک
نمایشگرها
تحولات کلان: الکترونیک و اطلاعات:
این اختراع انفجاری پدید آورد
اهمیت مطرح شدن طرح
ورود کشورها به عرصه نانوتکنولوژی اجتناب ناپذیر است.
دلایل اساس ضرورت ورود کشور به عرصه نانوتکنولوژی 
 شکل گیری بازارهای بسیار بزرگ
 کاربردهای اجتماعی وسیع و چالش ها 
 دیدگاه های نانوتکنولوژی
 مزایای تکنولوژی نانو
مدیا یا رسانه (MEDIA)
ویژگی های وسایل ارتباط جمعی
تفاوت طرز انتشار پیام 
شرائط دریافت آنها 
رقابت و همزیستی وسایل ارتباط جمعی
الف: مسأله رقابت وسایل ارتباطی 
ب: همزیستی وسایل ارتباطی معاصر
وظائف وسایل ارتباط جمعی
نقش تفریحی و تبلیغی 
خبری-آموزشی 
وظائف راهنمایی و رهبری
اطلاع و آگاهی (Information)
پرورش (Formation) 
بیان (Expression)
اجبار (Pression) 
دوم- وظایف روانی – اجتماعی
همبستگی اجتماعی (Reliance sociale)
سرگرمی (Divertissement) 
درمان روانی (Pcycholherapie) 
همگن سازی
آگاه سازی
احساس تعلق اجتماعی 
همگونی های وسایل ارتباط جمعی
سرعت انتشار 
مداومت انتشار 
وسعت جهانی حوزه انتشار
فراوانی و گوناگونی محتوی
اهمیت وسایل ارتباط جمعی
اثرات وسایل ارتباط جمعی
 دیدگاهای افراطی
دیدگاههای بدبینانه 
برآیند نهایی
تئوری ها و نظریه های ارتباطی
نظریه تزریقی (تأثیر قدرتمند وسایل ارتباطی) 
نظریه استحکام (نظریه تأثیر محدود) 
نظریه صنایع فرهنگی و فرهنگ توده
نظریه نیاز جویی (استفاده و بهره مندی) 
مدل دریافت Reception model
نظریه سلطه جوئی رسانه ها: 
نظریه سیاسی – اقتصادی رسانه ها
نظریه کاشت: Cultivation Theory 
نظریه «امپریالیسم فرهنگی»
نظریه اشاعه نوآوری ها: جریان چند مرحله ای ارتباط
نظریه «تجربه تأثیرات ترکیبی» 
نظریه سلطه رسانه
نظریه «شکاف آگاهی» 
نظریه «برجسته سازی» 
دیدگاههای مختلف در مورد تکنولوژی های جدید رسانه ای
 لرنر – نظریه نوسازی
مارشال مک لوهان
انتقادهای وارده به اندیشه های مک لوهان
مانوئل کاستلز 
 هربرت شیلر و امپریالیسم رسانه ای
دیدگاه پل ویریلیو:
ویریلیو و رسانه های ارتباط جمعی 
پست مدرنیسم
ویلیام بوگارد:
«مارک پاستر» 
«نظارت نوین در قالب تئوری» 
تئوری های تکنولوژی راهبر 
کاهش گرایی 
مدل های مکانیکی (Mechanistic Models) 105
خودمختاری تکنولوژیک (Technoligical Autonomy) 105
شیئی گرایی
خنثی یا غیر خنثی
«نئولیبرالیسم تکنولوژی»
نانومدیا
عوامل مؤثر بر نانومدیا 
حافظه با حجم فوق العاده زیاد 
ابزار انتقال داده با سرع فوق العاده زیاد 
هوشمندی 
«فناوری نانو» 
نانو مدیا و نقش آن در زندگی 
ویژگی های “نانومدیا” 
انجام محاسبات با سرعت فوق العاده زیاد 
 ذخیره و بازیابی اطلاعات در حجم بسیار زیاد
 انتقال داده ها و اطلاعات با سرعت بسیار زیاد 
 هوشمندی 
برخورداری از امکانات چند رسانه ای ها (مولتی مدیا) 
برخورداری از ویژگی سیستم های دوسویه (تعاملی) 
 انعطاف پذیری 
 برخورداری از ویژگیهای رسانه های دیجیتال
برخورداری از رسانه های چند محیطی 
برخورداری از ویژگیهای سایبرنتیک
قابلیت استفاده در فواصل بسیار طولانی (فواصل نوری)
فناوری های برتری اطلاعاتی
فناوری های جمع آوری داده ها
هواپیماهای بدون سرنشین ارتفاع بالا (HAE UAVs) 
حس گرهای هوشمند زمینی بدون مراقب (UAGS
ماهواره های تصویربرداری تجاری با تفکیک پذیری بالا
شبکه های حسگر یکپارچه فضایی ـ هوایی ـ زمینی 
موقعیت یابی، مخابرات و ردیابی دقیق یکپارچه 
دریچه های حسگر یکپارچه، فراطیفی 
مشاهدات تمام طیفی و فراطیفی
حس گرهای رسوخ کننده به موانع 
میکرو UAVs 
حس گرهای زمینی خودکار میکروماشینی و رباتهای خیلی کوچک
شبکه های حس گر توزیع شده خودکار هوشمند
فناوری های پردازش 
سامانه های اطلاعاتی جغرافیایی دقیق
عوامل خودکار جستجوی اطلاعاتی 
اندیس گذاری پایگاه‌های داده چند رسانه‌ای (متنی، صوتی، تصویری، ویدئو) و بازیابی آنها ۱۲۵
ذخیره سازی اپتیکی ۱۲۶
ارگانیزم های دیجیتالی
پایگاه های اطلاعاتی اشیاء ابررسانه ای 
ذخیره سازی و محاسبات مولکولی DNA و کوانتومی 
فناوری های نمایش و انتشار 
شبکه ارتباطی ماهواره ای جهانی با پهنای باند متوسط 
ارتباطات بی سیم ریزسلولی و سلولی جهانی 
تصویرسازی چند بعدی 
پخش با پهنای باند وسیع، پخش گروهی، پخش نقطه ای و شبکه سازی 
ترجمه زبان طبیعی دوطرفه خودکار با امکان چند زبانه 
نمایش چند بعدی مستقیم به مغز انسان
فناوری های (افندی) تهاجمی 
تسلیحات با انرژی هدایت شونده تاکتیکی
لیزرهای شیمیایی انرژی بالا
حمله شبکه ای نیمه خودکار و پاسخ 
مدارات منطقی پلید خودکار و پویا 
حمله شبکه ای خودکار
ارگانیزم های میکرومکانیکی 
ارگانیزم های دیجیتالی
تسلیحات دقیق با انرژی هدایت شونده 
جامعه شناسی محاسباتی (PSYOPS سایبر) 
محاسبات کوانتمی با تعداد زیادی فاکتورگیری اولیه 
فناوری های دفاعی 
آشکارسازی تهاجم یکپارچه به شبکه 
رمزنگاری حجیم علایم 
تایید چندگانه 
ADEW، تسلیحات ضد DEW 
دیواره های آتش، حصارها، پوشه های جهانی قابل اعتماد 
ارگانیزم های دیجیتالی عمل کننده به عنوان عوامل قابل اعتماد 
شبکه های تمام اپتیکی 
رمزنگاری کوانتمی 
ابعاد نانومدیا
سایبرنتیک 
تعریف سایبرنتیک 
پیدایش سایبرنتیک
تاریخچه تئوری های سایبرنتیک
تئوری کنترل 
«تئوری پیچیدگی»
تئوری سایبرنتیک و کارهای مربوط به آن
پیچیدگی
مکمل
دوگانگی
قابلیت ارتقاء و تکامل
ساختمان بندی
قابلیت انعطاف پذیری
قلمرو سایبرنتیک
اهداف و وظایف سایبرنتیک
وظایف سایبرنتیک
سیستم های سیبرنتیکی
ویژگیهای سیستم های سایبرنتیک مجسم 
تقسیم کار بین انسان و ماشین
سایبرنتیک و جامعه 
تئوری اطلاعات و اطلاع سنجی 
اطلاع 
از سایبرنتیک تا سازمان ارتباطی
گره کور
انقیاد طبیعت، و »تولید انسان به وسیله انسان
ستایش و سرزنش سایبرنتیک
اهمیت اجتماعی خودکاری
خطارت واقعی و موهومی 
سایبرنتیک اجتماعی : ۱۷۳
شبیه سازی
«شبیه سازی فیزیکی و انفعالی» 
«شبیه سازی کامپیوتر» 
اتوماسیون
هوش مصنوعی
تعریف هوش مصنوعی: 
تاریخچه هوش مصنوعی«فضای سایبر» 
ماهیت و مزایای دیجیتال سازی
ویژگیهای فن آوری های دیجیتالی
مبانی و اصول تصویر دیجیتال
تاریخچه 
نمونه ای از جعبه سیاه دیجیتال 
بلوک دیاگرام ساده یک جعبه سیاه دیجیتال 
اصول و مبانی صدای دیجیتال
مفهوم عمومی صدای دیجیتال 
مفهوم صدای دیجیتال
ضبط صدای دیجیتال 
ضبط تصویر دیجیتال 
تلویزیون و کامپیوتر
رادیو دیجیتال
تلفن همراه (تلفن سلولی) Cellular system 205
دوربین دیجیتال
دوربین
CD –rom و دیسکهای اپتیکی 
ویدئوی دیجیتالی با عملکرد تداخلی (DVI)
سیستم های پردازش صوت و تصویر
دیسک یا نوار ذخیره سازی 
ذخیره و بازیابی اطلاعات 
تلویزیون و چندمحیطی 
تکنولوژی چندمحیطی 
دیجیتایز نمودن صوت و تصویر
فشرده سازی سیگنال ها یصوتی و تصویری دیجیتال
 پردازشگر های زمان واقعی سریع 
سیستم های ذخیره سازی با ظرفیت بالا
معماری سازگاری 
سخت افزارها و سیستم های چندمحیطی 
سیستم های چندمحیطی و موارد استفاده آنها 
سیستم چندرسانه ای به عنوان محیط نمادین 
مفاهیم تلویزیون پیشرفته 
راه حل دیجیتالی
نحوه انتقال از NTSC به ATSC 234
ویژگی های وسایل ارتباطی دوسویه
آخرین محصولات ارتباطی 
ماهواره ها 
تله کنفرانس 
Web-TV 
تبلت : (Tablet) 244
عوامل مؤثر در تغییرات ارتباطی 
چالش های فرهنگی رسانه های الکترونیکی مدرن 
شیوه جدید اطلاع رسانی
آگاهی آفرینی همراه سلطه 
 جهانی شدن فرهنگ (غربی) 
تغییر هویت و ذهنیت
– افزایش نابرابری 
 زمینه مناسبات جدید 
 رواج فردگرایی و انزواطلبی 
شکاف دیجیتالی
امپریالیسم سایبر
جرایم سایبرنتیکی
اینترنت 
مزایای اینترنت
معایب اینترنت
کاربردهای اینترنت
اینترانت (Interanet) 
اکسترانت (exteranet) 
نقش اینترنت در تشکیل جامعه نوین
پیامدهای نانو مدیا 
«عصر مجازی»
جامعه مجازی 
دنیای مجازی 
جامعه نظارتی
راه حلی برای پارادوکس جامعه نظاریت و جامعه اطلاعاتی 
شبکه 
جامعه شبکه ای 
سازمان شبکه ای 
انواع شبکه ها 
فناوری وب 
آموزش مجازی (سایبر-دیجیتال-الکترونیک)E-Learning 317
عملیات اطلاعاتی برای جنگ شبکه
عملیات الکترونیکی 
عملیات جنگ الکترونیک
عملیات شبکه ای
جنگ اطلاعات
ادارات مجازی (Virtual Office) 
سازمان مجازی (Virtual Organization)
کار از راه دور (Tele working) 
واقعیت مجازی
حضور فرهنگی واقعیت مجازی
فرهنگ مجاز واقعی 
جهانی شدن و فرهنگ معاصر 
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش اسنادی(مطالعه کتابخانه ای) ۳۴
انواع اسناد ومدارک
 اسناد ومدارک رسمی وغیر رسمی
اسنادومدارک دست اول ودوم
 اسناد مکتوب
 اسناد غیرمکتوب
فصل چهارم
پیشنهادات 
نتیجه گیری
فصل پنجم 
منابع و ماخذ

قسمتی از متن :


چکیده
انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است در عرصه فناوری های جدید وبسیار باارزش «فناوری نانو»می باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان نقش آن رااز جنبه های مختلف بررسی کرد لذا در عصری که ما آن را عصر اطلاعات وارتباطات می نامیم از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات نیز ناگزیریم نفوذ این فناوری در علم الکترونیک وساخت ریز کامپیوترها وریزتراشه هاو…. نوید این را می دهد که بتوان از سرعت وزمان وتعامل بیشتر در به کارگیری فن آوری های نوین ارتباطی (نانومدیا) بهره مند شد وبرای همسو وهمگام بودن در عرصه جهانی لازم است هر چه بیشتر به نقش فناوری های نوین وپیامدهای آن آشنا شد وبا ارائه راه کارها(مختلف در استفاده مثبت و کارآمد از این رسانه نوین به رشد وبالندگی کشور کمک کرد بررسی جایگاه نانومدیا در این پژوهش شاید کمک ناچیزی جمعیت آگاهی وروشنگری افرادیکه دوستدار علم وآگاهی و رشد و پیشرفت هستند بنماید.
بنابراین این تحقیق درصدد بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه هستیم.
در این تحقیق از روش روش اسنادی یا روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. در نتیجه نانومدیا، رسانه های ارتباطی نوین می باشند که در ساخت آنها از فناوری نانو بهره گرفته شده است و ظرفیت، سرعت داده ها و ذخیره و بازیابی اطلاعات را بیش از پیش انجام می دهد و بر پایه سایبرنتیک و دیجیتال بنا نهاده شده است و ویژگی های این دو را به علاوة سیستم های چند رسانه ای و تعاملی را شامل می شود.
نانومدیا قابلیت تولید داده درحجم بسیار زیاد و پردازش به کوچکترین صورت را دارد و مخاطب با استفاده از آن می تواند در تولید و نتیجه موضوع سهیم باشد. صورت و تصویر به صورت طبیعی قابل استفاده می باشد.
بهره گیری از نانومدیا موجب تغییرات اساسی در امور بشر می شود و تمام اموری که امروزه با پیشوند e (الکترونیکی) مطرح می شوند، دارای پسوند «مجازی» خواهند شد از قبیل : آموزش مجازی، دولت مجازی، شهر مجازی و … نانومدیا امکان امور افراد بشر را در فضای سه بعدی و به صورت هوشمند میسّر می سازد.
نانومدیا حسّ زنده بودن و زندگی را برای تمامی افراد در هر نقطه ای فراهم می سازد. و با بهره گیری از آن می توان آنچه که به صورت خیال و رویا در ذهن آدمی پرورانده می شود به واقعیت کشاند. با استفاده از تعاملی بودن آن می توان در نوشتن فیلمنامه و تغییر بازی های دیجیتالی سهیم بود و به این وسیله خلاقیت و فعال بودن انسان در حین برخورداری از وسائل دیجیتالی مشاهده می شود.
با بهره گیری از نانومدیا آدمی حسّ هیجان و زندگی و شادی را لمس می کند.
با برخورداری از امکانات بسیار عالی صوتی و تصویری آن می توان به طور نمونه یک مسابقه فوتبال را از طریق گوشی تلفن همراه خود به طور زنده و شفاف تماشا کرد.
با بهره گیری از تکنولوژی نوین ارتباطی از حمل بار اضافه مانند کتابهای سنگین مرجع و یا حمل مقدار زیادی پول خودداری کرده و فقط با داشتن یک گوشی موبایل که مجهز به تکنولوژی لازم می باشد به عنوان کارت اعتباری جهت خرید و یا بلیط مترو و … استفاده نمود. بهره گیری از آن موجب صرفه جویی در وقت و هزینه رفت و آمد و همچنین انضباط فردی و جمعی می گردد.
شما با بهره گیری از نانومدیا می توانید در بسیاری از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه سهیم باشید حتی با بهره گیری از تبلیغات بوسیله آن می توانید با صرف وقت، نیرو و هزینه کمتر سود بیشتری را عائد شوید. کاری که هم اکنون بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی انجام می دهند و سود فراوانی را نیز عایدشان شده است.
با استفاده از آن اطلاع رسانی و آگاهی جمعی بالا می رود و یک فرد در کویر لوت با داشتن یک رایانه (به اندازه گوشی موبایل) می تواند با تمام جهان ارتباط برقرار کند و از کلّ وقایع روز کشور و دنیا آگاهی یابد و حتی نظرات خود را نیز ابراز دارد.
با بهره گیری از این تکنولوژی قرن بیست و یکم انسان براحتی می تواند حتی با فضا ارتباط برقرار کند و این خود رشد شهرنشینی را در کرات میسّر می سازد…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود