تحلیل و بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم

تحلیل و بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم

تحلیل و بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم دارای 54 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 968 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده  
مقدمه    
فصل اول : معرفی پژوهش    
بیان مسئله    
اهمیت مسئله    
تعریف مفاهیم    
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش    
حساسیت کنتراست     
کنتراست    
تست حساسیت کنتراست   
تست csv1000      
فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه   
مروری بر تحقیقات گذشته     
اهداف –  فرضیه    
فصل چهارم : روش تحقیق     
انتخاب جامعه آماری   
روش انجام آزمون    
فصل پنجم : نتایج و نمودارها     
نتایج   
نمودارها    
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری    
بحث و نتیجه گیری    
منابع      

قسمتی از متن :


چکیده 
در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی 30-20 سال بودند که حدت بینایی 20/20 یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .
این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است  E1000csv در 2 مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05) 
همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند . 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود