جزوه جغرافیای جمعیت (مشترک جغرافیای سیاسی و نظامی) رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای جمعیت (مشترک جغرافیای سیاسی و نظامی) رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای جمعیت (مشترک جغرافیای سیاسی و نظامی) رشته جغرافیا، در قالب word و در 94 صفحه، قابل ویرایش.
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 94
حجم 188 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

 فهرست مطالب :

فصل اول : مبانی جغرافیای جمعیت


جغرافیای جمعیت چیست؟

اطلاعات جمعیتی  

سرشماری

آمارگیری نمونه ای  

ثبت وقایع اساسی

ثبت مهاجرت ها   

واحدهای ناحیه ای  

پراکندگی جهانی جمعیت  

عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت  

تراکم و پراکندگی جمعیت

تراکم جمعیت  

تراکم ناخالص جمعیت (تراکم نسبی)

پراکندگی جمعیت در رابطه با کاربرد زمین  

شاخص های تمایل مرکزی در توزیع جمعیت  

مرکز نمایی پراکندگی جمعیت   

تمرکز سنجی جمعیت   

شهر نشینی  

فرق بین شهر و روستا  

نسبت جمعیت شهری به روستایی

شهرنشینی  

روستانشینی  

دسته بندی جمعیت روستایی

معیارهای تعیین مناطق غیر شهری ایران

الگوهای ترکیب جمعیت

ساختمان جمعیت   

ساختمان سنی جمعیت   

هرم های سنی  

پیری جمعیت

ترکیب جنسی

الگوهای نسبت جنسی  

ازدواج کرده ها (متاهل)  

طبقه بندی خانوار  

ولادت و باروری  

شاخص های ولادت و باروری   

الگوی جهانی موالید

روند باروری

باروری اختلافی

مرگ و میر  

نرخ جهانی مرگ و میر  

مرگ و میر اختلافی  

مهاجرت

تحرکات مکانی جمعیت

طبقه بندی مهاجرت ها  

مهاجرت های اختلافی

مهاجرت های داخلی  

علل و ویژگیهای مهاجرت  

مهاجرت های فصلی  

مهاجرت های دوره ای  

مهاجرت های روستایی – شهری،   شهری – روستایی و بین شهری  

مهاجرت های درون ناحیه ای  

مهاجرت های بین المللی   

عوامل تعیین کننده  مهاجرت های بین المللی   

پیامدهای مهاجرتهای بین المللی

رشد جمعیت

روش اندازه گیری رشد جمعیت

تنظیم خانواده  

رشد جمعیت جهان  

زمان دو برابرشدن جمعیت

پیش بینی جمعیت  

 

فصل دوم : جغرافیای جمعیت ایران


جغرافیای جمعیت و روش های مطالعه آن  

منابع آماری و روشهای مطالعه جمعیت

نگاهی گذرا به جمعیت جهان  

پیشینه تاریخی و گذشته نگری جمعیت ایران  

نگاهی بر گذشته جمعیت ایران

تعداد جمعیت در ایران بر اساس نظریات مختلف دانشمندان

تعداد و الگوهای توزیعی جمعیت در سطح کشور  

ابعاد تحول جمعیت ایران

تعداد و توزیع مکانی ، فضایی جمعیت ایران(الگوهای توزیعی)  

تراکم نسبی جمعیت و الگوهای جمعیت پذیری نواحی مختلف  

تراکم بیولوژیک  

توزیع فضایی و پخشایش جمعیت در ارتباط با اراضی زیر کشت  

توزیع فضایی – مکانی جمعیت  

زندگی غیر متحرک یا یکجا نشین  

جمعیت شهرنشین کشور   

زندگی متحرک یا غیر ساکن

ترکیب جنسی و سنی جمعیت ایران  

ترکیب جنسی جمعیت و توزیع فضایی آن در سطح کشور

عوامل مؤثر بر تغییرات نسبت جنسی عبارتند از  

ساختار سنی و توزیع فضایی آن در سطح کشور  

جوانی جمعیت  

ترکیب و وضع سواد و آموزش در ایران  

وضع سواد و آموزش در ایران

ترکیب جمعیت فعال و نیروی انسانی در ایران

جمعیت فعال

میزان فعالیت  

نسبت فعالیت

جمعیت غیر فعال، سرباری، وابستگی و بار تکفل

بیکاری، مشخصات و ویژگی های بیکاران  

جمعیت بیکار کشور بر حسب گروههای سنی  

توزیع فضایی اشتغال  

رشد جمعیت و تحولات دینامیکی آن  

باروری و ولادت

مرگ و میر تعداد و توزیع فضایی و عوامل مؤثر بر تغییرات آن

مجموعه تست 

پاسخنامه

 

بخشی از متن جزوه:


جغرافیای جمعیت چیست؟ 
هم چنان که در تعریف جغرافیا وجود دارد، نقش انسان در جغرافیا برای مدت های طولانی مورد بحث دانشمندان بوده است. جغرافیای قدیمی، توجهی خاص به محیط طبیعی و به ویژه رابطه آن با انسان مبذول داشتند؛ اگرچه در چند دهۀ اخیر تجدیدنظر همه جانبه ای بر این نگرش سنتی همراه با تأکیدی ویژه بر انسان به عنوان ساکن اصلی کره زمین به عمل آمده است. 

جغرافیای جمعیت به روشن ترین شکل در سال 1953 توسط «تروارتا» که تحقیقاتش را بر روی انسان متمرکز ساخته و الگویی برای مطالعات جغرافیایی جمعیت تهیه کرده بود، عنوان شده است. نظریه وی این است که تعداد، تراکم و کیفیت جمعیت، زمینه اساسی کلیه مطالعات جغرافیایی را تشکیل می دهند و جمعیت نقطه عطفی است که از آن طریق، سایر عناصر جهان مورد توجه قرار می گیرند و هم چنین این عناصر چه به تنهایی و چه به صورت مرکب، اهمیت و معنی خود را آشکار می سازند. باید افزود که چنین نگرشی به وسیله همه جغرافیدانان به ویژه آن هایی که بر مسائل طبیعی تکیه دارند، تائید نمی گردد … 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود